Directora SIE

_
Àrea d’Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d’Intervenció Especialitzada


 ana.fabregas@dae.cat


 931 35 71 72