Psicòloga

_
Àrea d’Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d’Intervenció Especialitzada


 sie.santboi@dae.cat


 931 35 71 72