Psicòloga

_
Àrea d’Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d’Intervenció Especialitzada


 sie.manresa.cc@dae.cat


 936 28 98 91