Mediadora cultural

_
Àrea d’Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d’Intervenció Especialitzada


 siecc.tsf@gencat.cat


sie.manresa.cc@dae.cat


 938 04 82 65


936 28 98 91