Closing on: juny 30, 2022

Jurista per a Servei d’Intervenció Especialitzada – SIE en violències masclistes de Sant Boi de Llobregat.

Assessorament legal a dones i joves usuàries dels servei.

Acompanyament i seguiment en els seus processos judicials.

Assessorament a l’equip professional del servei.

Treball en equip interdisciplinari.

Treball en xarxa.

Coordinació i derivacions amb serveis del circuit.

Jornada Completa.

Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

IMPRESCINDIBLE:

Formació i experiència en perspectiva de gènere.

ES VALORARÀ:

Haber treballat amb equips multidisciplinaris i a serveis similars.

Categoria: Jurista
Jornada: A temps complet
Localització: Sant Boi de Llobregat

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx