Jurista per a Servei d’Intervenció Especialitzada – SIE en violències masclistes.

Assessorament legal a les dones usuàries dels servei.

Acompanyament i seguiment en els seus processos judicials.

Assessorament a l’equip professional del servei.

Treball en equip interdisciplinari.

Treball en xarxa. Coordinació i derivacions amb serveis del circuit.

Formació i experiència en perspectiva de gènere.

Categoria: Jurista
Jornada: A temps complet

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx