Psicòloga per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones i Servei d’atenció a les famílies de Piera.

  • Suport i acompanyament psicològic individual personalitzat.
  • Suport i acompanyament psicològic a les famílies.
  • Atenció telefònica d’intervenció en crisi si calgués dins l’horari laboral.
  • Gestió i coordinació pròpia agenda i correu electrònic.
  • Registre d’informació individual generada en els actes assistencials relativa a les dones, que sigui rellevant pels objectius del servei.
  • Coordinació amb la resta de professionals de l’equip d’atenció segons calendari establert i amb l’equip de l’EBASP.
  • Redacció d’una breu memòria per tal de valorar el servei dut a terme.

Horari parcial. El servei es presta dilluns i dimecres, de 15 a 18h.

Contracte temporal. Subsitució per baixa laboral.

TITULACIÓ

Llicenciat/da en psicologia.

IMPRESCINDIBLE

Formació en violències masclistes.

Experiència en atenció a dones en situació de violència.

ES VALORARÀ

Formació i experiència en perspectiva de gènere.

Categoria: psicologia
Jornada: temps parcial
Localització: Igualada

Inscriure's a aquesta oferta

Admesos Tipus(s): .pdf, .doc, .docx