És una dècada d’ampliació de serveis d’acord amb les noves necessitats que van sorgint. Ens posem amb programes d’inserció laboral específics per a dones, i amb projectes de formació i consultoria especialitzats i amb perspectiva de gènere.

Consolidem l’estructura per àrees amb què treballem actualment.