Convidar a poder veure i a sorprendre’ns, a interrogar-nos sobre la naturalesa de les coses, cercar la seva simplicitat, pensar en el que són per si mateixes i no per a què ens serveixen, són processos que ajuden a afavorir la transformació personal de les dones que han patit situacions de violències masclistes. 

Aquesta metodologia de treball dels processos de recuperació és una aposta que ha fet Dones Amb Empenta amb la introducció dels banys de bosc com a acció de treball per aquest col·lectiu, conduït per una professional de violències masclistes formada en boscos i salut. 

Les dones supervivents de la violència masclista pateixen afectacions severes físiques i psicosomàtiques. Cos, dolor (emocional i físic) i violència masclista són elements que van estretament lligats i que, alhora, s’han d’interpretar, des de com a mínim dos vessants: el primer, sobre com afecta la persona en sí mateixa, i el segon, sobre com l’afecta aquest malestar i/o dolor durant la seva relació amb les persones que l’envolten.

En el context de les violències masclistes i les emocions, cal tenir present l’estrès post traumàtic produït per la constant por a l’amenaça i al perill vers la integritat física de la dona i la dels altres subjectes a qui estimen, per exemple, les seves criatures. Es donen experiències intenses de por, terror i desesperança que reben des de les diferents formes d’expressió de la violència, física, psicològica, sexual, econòmica, ambiental, etc., sent més freqüent dins de l’àmbit de la parella. 

El cos es converteix en el protagonista de l’experiència dolorosa que comparteixen les dones que han viscut violència masclista. En ell es manifesten les ferides, patiments, percepcions, emocions i sentiments que deriven i conformen un testimoni de la mateixa.

Justament, una oportunitat holística per la millora de la salut de les dones i pel seu benestar psicosocial és la promoció dels banys de bosc terapèutics en els recursos d’atenció especialitzats, tant per combatre el sedentarisme i l’aïllament, com per fomentar l’apoderament de les persones orientat en la transformació personal, la prevenció i el benestar.

Les persones al medi salvatge poden ser tal i com són, no estan subjectes a les mirades atentes dels altres. A la natura observem la diversitat i és precisament en aquesta on hi trobem la bellesa, afavoreix la relaxació perquè baixa l’estrès degut a que d’una banda el cervell no detecta cap risc, i de l’altre tot allò que respirem i no veiem: els fitoncides, compostos orgànics volàtils del bosc, ens aporten beneficis per a la salut reduint el ritme cardíac, disminuint l’estrès, té efectes anticancerígens, antisèptics i antimicrobians.

L’observació i contemplació de la naturalesa ens aporta aquesta cosmovisió com a part de la biodiversitat. Es promou una actitud de gratitud i reciprocitat, cap al bosc però també cap a les companyes que comparteixen l’experiència.

“Paso del invierno a la primavera… Luz, nueva vida, calurosidad, resplandor, esperanza, el canto de las aves.

Todo esto lo comparo con mi propia vida.

Es mi deseo más profundo dejar mi tristeza atrás y empezar una nueva vida.

Llena de esperanza y anhelos.

En medio de la naturaleza se respira paz y tranquilidad, es un mundo para escapar de lo cotidiano y olvidar la incertidumbre que te espera fuera.

Yo quiero renacer como las plantas, que se levantan luego del azote del frío y de los vientos.” A.L.

Un bany de bosc, no és un seguit d’activitats a l’aire lliure, ni és realitzar la teràpia que faries en un despatx rodejada d’arbres. Un bany de bosc és transmetre la cosmovisió de la biodiversitat per a facilitar la transformació personal i col·lectiva.

 

ADELA MORERA RODRIGUEZ. Educadora social, amb Postgrau en sexualitat humana i Postgrau en boscos i salut (UdG). Companya de Dones Amb Empenta, on treballa des del 2010 en l’àmbit de les violències masclistes acompanyant a les dones en els seus processos de recuperació. Viu vinculada al territori i participa dels diferents moviments socials. El bosc és la seva passió.

FOTOGRAFIA DE DAE. Bany de bosc amb grup de dones supervivents de les violències masclistes.