El millor que podem fer les famílies per fer sortir els nostres fills i filles de la pantalla és dedicar-los més temps, estar més per ells o per elles. És el que recomanem des del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies SOAF Anoia, per abordar l’ús de les tecnologies i potenciar la seva incorporació positiva al dia a dia. O el que és el mateix, evitar el mal ús o ús problemàtic, i en darrer terme l’addicció.  

El SOAF Anoia va parlar del tema a la taula rodona Famílies i Pantalles, organitzada amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, que el departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat ha dedicat enguany a l’ús de les tecnologies amb la campanya #SortimDeLaPantalla. 

L’acte es va dur a terme el dimecres 29 de maig, a la Biblioteca Central d’Igualada, amb la participació de M. Inés Vidal, psicòloga del SOAF Anoia, Pepa Bautista, educadora del Servei d’Atenció a menors d’edat amb problemàtica d’addicció a drogues i/o pantalles, i suport a les seves famílies, SPOTT, Eva Roset, educadora del Servei d’Acompanyament Socioeducatiu a Adolescents i Famílies, d’ASAF, Anna Vilaseca, professora i coordinadora de projectes internacionals a l’institut Pere Vives, i Teresa Ramos, directora de l’escola Emili Vallés. 

Amb ironia però encert, M. Inés Vidal, va aconsellar als professionals i famílies assistents, les apps “ Temps” i “Disponibilitat”, que poden ser gratuïtes i que surten del rellotges i agendes de les mares i pares i/o adults responsables. Era una referència al llibre “Vivir en la nube”, de Roberto Balaguer.  

Anna Vilaseca, des la inquietud i la formació en neurociència, va explicar la dificultat de mantenir l’atenció per part del adolescents que es detecta cada vegada més als centres educatius i la necessitat de reinventar-se des de la didàctica.  

Teresa Ramos va parlar diversos casos i situacions que apareixen a l’etapa de primària, que ens sorprenen i ens fan reflexionar sobre l’entorn d’aquesta era tan digitalitzada i els efectes que té en els infants.  

Eva Roset va aportar algunes dades que obliguen a repensar els volums de consum de pantalles. També va referir-se a la campanya a “A mi no m’enganyen”, una eina didàctica molt interessant per a adolescents i per a mares i pares, així com diverses webs de recursos.  

Finalment, Pepa Bautista, va presentar el servei SPOTT, que treballen amb temes d’addició a tòxics i pantalles. Va aclarir els límits entre el bon ús, el mal ús o ús problemàtic i l’addicció.  

Va moderar el debat Elisabet Serret, del SOAF Anoia. Més informació: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/diainternacionalfamilies/ 

Les TIC estan presents en tots els àmbits de la nostra vida i passem molt de temps davant de les pantalles. Els nostres fills passen massa hores davant de la pantalla? Què podem fer evitar-ho? On està el límit? Quina és l’edat per a què tinguin mòbil? Són algunes de les qüestions que ens preocupen i que vam poder abordar a la taula rodona Famílies i Pantalles.