DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Recuperació

SERVICIOS

Cos, dolor i violències masclistes

Cos, dolor i violència masclista són elements que van estretament lligats. El cos és el protagonista de l’experiència que comparteixen les dones que han viscut violències masclistes. En ell es manifesten les ferides físiques i emocionals, els patiments, les percepcions, les emocions i els sentiments que se’n deriven, a la vegada que conformen un testimoni de la mateixa.

Recuperació

1