DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Atenció a les famílies

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Atenció a les famílies

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

SERVEIS

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF-EAF

Espai per a parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. Servei d’atenció a famílies, que ofereix assessorament i acompanyament en la prevenció i la gestió de situacions de crisi i conflicte personal i familiar amb atenció psicològica i educativa ...

Programes d’atenció a la petita infància

Fem suport a les famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar ...

Espais de conciliació

Servei destinat a donar temps personal a les mares i pares amb infants a càrrec. En el seu origen, el programa s’anomena Minuts Menuts. Un servei de guarda per a les filles i fills de 4 mesos a 3 anys, dins d’un espai lúdic i ...
Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF-EAF

Espai per a parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. Servei d’atenció a famílies, que ofereix assessorament i acompanyament en la prevenció i la gestió de situacions de crisi i conflicte personal i familiar amb atenció psicològica i educativa ...

Programes d’atenció a la petita infància

Fem suport a les famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar ...

Espais de conciliació

Servei destinat a donar temps personal a les mares i pares amb infants a càrrec. En el seu origen, el programa s’anomena Minuts Menuts. Un servei de guarda per a les filles i fills de 4 mesos a 3 anys, dins d’un espai lúdic i ...

Atenció a les famílies

3