DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Atenció especialitzada en violències masclistes

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Atenció especialitzada en violències masclistes

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

SERVEIS

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat d'atenció i acompanyament per a dones, infants i adolescents afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit.

Servei d’Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violències masclistes, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que generen.
Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat d'atenció i acompanyament per a dones, infants i adolescents afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit.

Servei d’Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violències masclistes, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que generen.

Atenció especialitzada en violències masclistes

2