DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Atenció especialitzada en violències masclistes

SERVEIS

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit ...

Servei d’Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violència masclista, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que genera ...

SERVEIS

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit ...

Servei d’Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violència masclista, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que genera ...

Atenció especialitzada en violències masclistes

2