El servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva Anoia (ASSIR Anoia) recupera el servei d’informació i consulta sobre temes d’atenció sexual i reproductiva adreçat a la població jove menor de 25 anys. La consulta es diu Tarda jove i compta actualment amb una llevadora i el suport de les dues psicòlogues del Programa de Salut per a les Dones de DAE. 

La Tarda Jove es crea el 2015 per a donar continuïtat a la feina realitzada per l’equip de llevadores, amb una intervenció d’acompanyament d’indole més emocional. Les psicòlogues de DAE que intervenen expliquen que “un dels seus objectius és la prevenció de risc i l’acompanyament de presa de decisions  en temes relacionats amb la sexualitat”. 

L’atenció es realitza amb perspectiva de gènere, des d’una visió i foment de la igualtat de drets sense actituds sexistes, homofòbiques, bifòbiques, transfòbiques o androcèntriques, ni actituds discriminatòries relacionades amb la sexualitat. Les psicòlogues aborden temes com l’orientació sexual, el dret  a decidir,  la identitat o expressió de gènere, el dret al plaer o la prevenció de les violències masclistes, entre altres. 

Per la seva banda, la llevadora orienta i dona resposta sobre consell afectiu i sexual, resol dubtes sobre anticoncepció, dona consells per a evitar les infeccions de transmissió sexual, parla dels comportaments de risc, fa prevenció del càncer de coll uterí, atén la patologia ginecològica i fa educació afectiva i sexual.  

El servei es presta els dilluns a la tarda, de 17.30 a 19.30 h, amb l’estrena d’un telèfon específic d’atenció, per tal que la població jove contacti amb la llevadora referent del servei abans de desplaçar-se al CAP, seguint les indicacions en la situació de pandèmia actual. 

El nou número de telèfon de contacte és el 634 66 94 22, operatiu cada dilluns a la tarda també a través de WhatsApp, tant per fer consultes com per a programar visites.