Les festes populars i els espais festius són un context on noies, dones i persones LGBTI, hem de poder gaudir i sentir-nos lliures sense por a patir una agressió sexista, a ser jutjades o discriminades.

Les administracions, com a part de l’organització social responsable de l’erradicació de les violències masclistes, han anat realitzant en els darrers anys protocols d’actuació davant les violències sexuals arreu del territori, i han activitat els Punts Liles.

Avui dia moltes festes majors, carnestoltes, castanyades o altres festes de nit públiques comptem amb aquest dispositiu. Els Punts Liles han proliferat arreu com a espais de referència i seguretat, amb objectius preventius, de sensibilització i abordatge, si s’escau, d’aquestes violències.

Podem dir que els Punts Liles s’han consolidat, però només en alguns espais d’oci i bàsicament des de l’àmbit públic. Cal que creixin i evolucionin per adaptar-se a molts altres espais més enllà de l’oci, i també amb la implicació del sector privat.

Els nous reptes que plantegem tenen a veure amb l’experiència recollida durant tot aquest temps així com amb la constant evolució social i del moviment feminista davant de les violències masclistes.

Fins el moment i de forma generalitzada han funcionat com a dispositius per a informar i sensibilitzar “in situ”, és a dir, durant la festa i en l’espai de la mateixa; detectar, atendre i intervenir les demandes; contenir, acompanyar i assessorar a la persona agredida; activar en cas necessari els serveis d’emergències i cossos de seguretat; i coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció en el marc dels protocols establerts i en relació amb els circuits de cada territori..

El que des del moviment feminista demanem revisar són la dinàmica d’institucionalització i mercantilització generada, el fet que es pugui convertir en una activitat puntual i anecdòtica, i per tant poc transformadora, sense perspectiva de gènere i molt menys interseccional, i que la seva activació es redueixi només als espais de festa nocturns organitzats públicament.

La dinàmica d’institucionalització i mercantilització apuntada pot posar en perill la perspectiva feminista i de gènere, interseccional i de drets essencials per a l’abordatge d’aquest tipus de violències, així com la qualitat del servei quan no sigui desenvolupat per entitats i/o professionals especialitzades.

Per altra banda, els Punts Liles són una actuació més, no la única, en la prevenció i sensibilització per l’erradicació i abordatge de les violències masclistes en els espais d’oci, emplaçat i vinculat en el marc d’una activitat festiva o esdeveniment.

Per a què siguin una eina transformadora necessiten de la implicació i el compromís de totes les parts implicades en l’esdeveniment, amb formació, comunicació i coordinació prèvies amb els responsables i agents de la festa, així com ser acompanyats de la campanya de difusió corresponent.

Les polítiques públiques contra les violències masclistes no poden reduir-se al muntatge d’un Punt Lila per a la festa major sense l’activació de tots els altres elements del protocol perquè resulten ineficients.

Així mateix, no es poden reduir només a una nit de festa major, per exemple. Les festes municipals no són les úniques festes de la nit, i les festes de la nit no són l’únic espai on es produeixen les agressions.

Només així pot esdevenir una eina transformadora i no quedar-se amb una simple activitat de prevenció puntual, per a cobrir l’expedient.

 

Un prova pilot per a fer un pas més

Hem dut a terme, com a  prova pilot, un dispositiu ubicat en un espai de pas, on es concentren locals d’oci de nocturn, en una nit de força activitat festiva i amb més afluència de persones pels carrers, sense cap esdeveniment organitzat per l´administració pública, des de la mitjanit fins a la matinada.

Això suposa fer un pas endavant per seguir treballant un protocol més ampli amb implicació pública i privada, convidant a programadors i professionals de l’oci nocturn a participar-hi per generar les complicitats mínimes necessàries, compartir preocupacions i alhora construir solucions conjuntament i corresponsablement amb la idea de continuar avançant col·lectivament cap a ciutats i pobles lliures de violències masclistes.

Per tal de garantir una intervenció integral, que serveixi per a transformar les causes estructurals de les violències masclistes, que garanteixi drets, cal que hi hagin actuacions planificades , coordinades i continuades en el temps, i que hi participin molts més agents de la comunitat de sectors públics i privats i de diferents àmbits, segurament més enllà de l’oci.

Si tornem a l’oci nocturn, des de Dones Amb Empenta valorem molt positivament la prova realitzada perquè suposa un nou model d’intervenció i presència del dispositiu de nit fora d’un marc festiu organitzat, tot i que cal millorar el treball per a garantir la informació, formació, comunicació i complicitat dels diferents agents presents a la nit públics i privats, més enllà de l’esdeveniment puntual, i alhora la seguretat i protecció de totes les persones implicades i particularment de l’equip d’intervenció i cures del Punt Lila.

El fet de fer presents aquests dispositius de manera àmplia, més enllà dels esdeveniments organitzats per les administracions, és un pas molt important i valent de conscienciació i corresponsabilitat col·lectiva per continuar avançant en l’erradicació de les violències sexuals i la seva naturalització, però suposa una revisió, ampliació i desplegament dels protocols existents i la necessària implicació de més agents.

Cal formació als i les professionals del sector implicats en l’oci i la nit, que acompanyin els dispositius de Punts Liles. D’aquesta forma garantirem que es coneixen els protocols, la responsabilitat i els rols de cadascú, així com que es tingui un major coneixement i identificació de les violències masclistes i del seu abordatge.

En aquest marc compartim la visió del Pla de la Generalitat de Prevenció de les violències masclistes – PNPVM 2023-2025, on la prevenció esdevé una política central. El Pla presenta un total de 222 actuacions, on la prevenció forma part d’un conjunt d’actuacions permanents i de qualitat, coordinades i planificades estratègicament amb les eines adequades per a la transformació de les causes estructurals de les violències masclistes, dirigides als diferents àmbits de la vida públics i privada de les persones per arribar a tots els col·lectius de la societat.

A DAE, en la nostra tasca d’erradicar les violències masclistes i construir vides lliures, seguim dia a dia.

 

EQUIP DE PUNTS LILES DE DAE

 

FOTOGRAFIA. Material campanya DAE “Tirar la canya bé”.