DONES AMB EMPENTA: [email protected]

La nostra història

Els drets humans

Volem desenvolupar-nos amb drets i llibertats plenes. Volem una societat més justa i sostenible, posant la vida al centre i en valor la diversitat, les cures, el plaer i la cooperació.

La Nostra

història

Només mirant enrere som conscients de tot el camí que hem fet, del que hem aconseguit, i del camí que encara ens queda per córrer.

1996

Un grup de dones amb inquietuds i ganes de fer coses i de participar, creem un espai de confiança des de la sororitat i el voluntariat per acompanyar altres dones.

Ens anomenem Dones Amb Empenta.

1996

Ens comencem a trobar els dimarts en un espai que ens deixa l’Agrupació Fotogràfica de Montbui.

L’espai inicial de voluntariat esdevé ràpidament un recurs terapèutic i de suport per a dones de tota la comarca de l’Anoia en situació de violència masclista. Ens trobem amb una realitat inesperada, encoberta i silenciada.

1999

Ni hi havia recursos, ni se’n parlava. No hi havia consciència, ni s’entenia el que fèiem. Però nosaltres creem el nostre primer servei professional per acompanyar el grup de voluntàries amb una psicòloga i una jurista.

Som l’Equip d’Atenció a la Dona-EAD.

2002

Amb l’objectiu d’incidir en les causes estructurals de la violència i de promoure canvis en la realitat més propera pensem noves línies d’acció. Iniciem el programa de sensibilització i prevenció als centres educatius.

Fem tallers i col·laborem amb els primers diagnòstics de gènere i plans d’igualtat per encàrrec de diverses administracions.

2003

Paral·lelament desenvolupem activitats més lúdiques i sòcioculturals per a promoure la participació i espais col·lectius de cura.

Celebrem la primera edició del concurs de fotografia Com ens veiem les dones? amb motiu del 8M, i al 2003 iniciem el taller de ioga, entre d’altres.

2009

Es creen per llei recursos públics per a dones. Al 2009 comencem la gestió dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones-SIAD del Consell Comarcal de l’Anoia i de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Al 2010 obrim el Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista-SIE d’Igualada, conjuntament amb l’entitat El Safareig. I al 2012 ampliem amb el SIE de Lleida.

2010

En aquest any iniciem molts dels nostres projectes actuals i diversifiquem els àmbits d’actuació. Comencem serveis d’atenció per a infants i famílies, amb una perspectiva preventiva.

Aconseguim tirar endavant el projecte de salut per a les dones, amb una perspectiva de benestar integral i des dels drets sexuals i reproductius.

2010

És una dècada d’ampliació de serveis d’acord amb les noves necessitats que van sorgint. Ens posem amb programes d’inserció laboral específics per a dones, i amb projectes de formació i consultoria especialitzats i amb perspectiva de gènere.

Consolidem l’estructura per àrees amb què treballem actualment.

2020

En context de crisi sanitària, quadrupliquem l’equip i ampliem el territori d’actuació, amb l’obertura de dos nous SIE a Manresa i a Sant Boi de Llobregat. La pandèmia a més a més, ens aboca a una etapa d’aprenentatge continu, sense referents, que posa al màxim la nostra estructura.

Comprovem que tenim una gran capacitat d’adaptació a situacions d’urgència i excepcionals, i de reinvenció, gràcies a la flexibilitat i el compromís de tot l’equip que som DAE.

2022

Amb més força i empenta que mai, pels nostres drets.

DESIGUALTAT I VIOLÈNCIES

Treballem a partir de l’experiència que la societat patriarcal ens impedeix desenvolupar-nos amb drets i llibertats plenes. Cal aconseguir una societat més justa i sostenible, posant la vida al centre i en valor la diversitat, les cures, el plaer i la cooperació.
Actuem per a l’eradicació de les violències masclistes mitjançant programes i serveis de formació, sensibilització, prevenció, detecció, atenció i recuperació del dany patit. El nostre abordatge és transversal, integral i multidisciplinar. Tenim present la dimensió social i estructural però també la subjectiva, les necessitats i els objectius de cada persona.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

La nostra és una mirada àmplia i feminista.
Tots el nostres projectes i serveis són sensibles a les diferents formes en que les persones experimenten les situacions: mandats i creences, necessitats, oportunitats i limitacions, en funció de la seva socialització de gènere.

APODERAMENT

Creiem en un acompanyament professional que parteix de les potencialitats. La identificació i l’enfortiment de les competències personals esdevenen clau en els processos d’apoderament de les persones.
Són imprescindibles la privacitat i el respecte a les individualitats, ritmes i decisions de cada persona.
Donem visibilitat i valor al treball de sosteniment de la vida, el treball de cures, que entenem com a responsabilitat col·lectiva.

INTERSECCIONALITATES

Tenim en compte la diversitat de les persones, la complexitat de les situacions i les diferents variables que la conformen. El gènere, la diversitat sexual, l’edat, l’origen, el nivell socioeconòmic o l’estat de salut específic, entre d’altres, fan necessària una atenció individualitzada. Incorporem el repte de la mirada a la diversitat identificant i desconstruint el nostres propis prejudicis, per tal d’evitar reproduir-los en la nostra intervenció.
La sensibilitat a la diversitat connecta amb la voluntat de generar espais de seguretat on les persones es puguin expressar, provïnt-les de l’oportunitat de reconèixer-se i d’escapar de ser objectivitzades, com a primer pas cap a l’apoderament.

INNOVACIÓ

No ens val treballar bé, sinó que volem fer-ho sempre millor. Garantim la formació i actualització professional continua de les nostres professionals. La metodologia de treball potencia la creativitat dels equips i incorpora la innovació per a una millor resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania.
Tenim capacitat per a crear nous serveis i per a adaptar-nos a col·lectius i territoris.

COMUNITAT

Vam començar al 1996 com a espai de trobada de dones. Al llarg dels anys hem ampliat els serveis professionals i diversificat els col·lectius als que ens adrecem. Però continuem fidels al nostre origen i promovem la participació i la dinamització del teixit social i associatiu. Només amb la implicació de totes i de tots podrem assolir una societat millor.
El treball en xarxa és per a nosaltres un pilar bàsic en la intervenció professional i impulsem aquesta metodologia en tots els nostres serveis.