DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Punts Liles

Punts Liles

SERVEIS

Volem sensibilitzar la ciutadania per a generar canvis. La prevenció esdevé clau en la nostra intervenció, amb activitats i serveis per a promoure una societat diversa i no sexista, i evitar o reduir la incidència de les discriminacions i les violències.

Punts Liles

Servei d’informació, sensibilització i acompanyament en cas d’abusos i agressions masclistes en espais d’oci contra dones i persones del col·lectiu LGTBI.

El Punt Lila és un espai d’informació, identificació, visibilització i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGTBI en els espais d’oci. Té una clara funció pedagògica, amb l’objectiu de prevenir les violències especialment entre la població més jove en ambients de festa on sovint són més normalitzades i invisibilitzades.

 

Entre les seves funcions:

Informar i sensibilitzar, en el punt d’atenció i entrada de casos.

– Detectar, atendre i intervenir les demandes.

– Contenir, acompanyar i assessorar a la persona agredida.

– Activar en cas necessari els serveis d’emergències i cossos de seguretat.

– Coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció en funció dels protocols municipals i/o comarcals.

Punts Liles