DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Consultoria

Consultoria

SERVEIS

Transmetem sabers i experiència amb la creació d’espais formatius per a professionals. Generem coneixement, discurs i pràctiques específiques i pròpies.

Consultoria

Oferim serveis per a administracions públiques, empreses i entitats, que necessiten ajuda professional externa per a la promoció de la perspectiva de gènere i d’igualtat, i la prevenció de la violència masclista.

– Auditories i diagnosis

– Disseny de plans d’actuació

– Disseny de plans d’igualtat

– Avaluacions de plans realitzats

– Protocols d’abordatge de les violències masclistes

– Protocols de violències sexuals en espais d’oci i punts liles

– Suport i assessorament tècnic per a incorporar la perspectiva de gènere en projectes, programes i polítiques

– Elaboració de materials de sensibilització, guies i materials de formació en matèries com la perspectiva de gènere, les violències masclistes i l’apoderament de les dones

Consultoria