DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Recursos Econòmics

Els números que ens fan créixer

Les nostres principals fonts de finançament són les subvencions, els contractes i els donatius.
Col·laborem amb administracions públiques per a la creació, gestió i realització de projectes i serveis mitjançant subvencions, convenis i contractes. Però també estem obertes a l’aportació de fons privats per al manteniment i millora d’aquests i altres projectes que puguem desenvolupar.
La declaració d’utilitat pública permet a les institucions privades la deducció de les aportacions realitzades en l’impost de societats. Les persones donants poden deduir una part de les aportacions realitzades a DAE en l’impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Llei 49/2002. 

Cool QUANTIA DE SUBVENCIONS
0
QUANTIA DE CONTRACTES
0
QUANTIA DE DONACIONS
0