DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Eines formatives

Eines formatives

SERVEIS

Transmetem sabers i experiència amb la creació d’espais formatius per a professionals. Generem coneixement, discurs i pràctiques específiques i pròpies.

Eines formatives

Àmbit acadèmic

Contribuïm en la formació de futurs professionals amb l’acollida d’estudiants en pràctiques de les disciplines relacionades amb la nostra intervenció social mitjançant convenis de col·laboració amb institucions, universitats i CFGS.

Participem en l’àmbit docent amb xerrades, seminaris i col·loquis.

Intervenim en l’esfera acadèmica a través de la realització d’estudis i investigacions amb perspectiva de gènere i per a l’abordatge de problemàtiques concretes com són les violències masclistes.

Tots els àmbits

Realitzem activitats formatives per al coneixement i la reflexió sobre perspectiva de gènere, violències masclistes, treball en xarxa i protocols, i models i experiències d’intervenció en diferents col·lectius.

Desenvolupem espais i eines formatives per a professionals a demanda, amb continguts específics per a cobrir les necessitats de cada àmbit o petició: professionals socials, de l’educació, de la sanitat, cossos de seguretat, operadors jurídics, personal de l’administració, etc.

Eines formatives