En aquest any iniciem molts dels nostres projectes actuals i diversifiquem els àmbits d’actuació. Comencem serveis d’atenció per a infants i famílies, amb una perspectiva preventiva.

Aconseguim tirar endavant el projecte de salut per a les dones, amb una perspectiva de benestar integral i des dels drets sexuals i reproductius.