DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

SERVEIS

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat d’atenció i acompanyament per a dones, infants i adolescents afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit.

Atenem totes les violències masclistes, sigui quin sigui l’àmbit on es produeixin, de parella, familiar, laboral o social i comunitari, i la seva tipologia: violència física, psicològica, sexual o econòmica.

Proporcionem una atenció integral, continuada, gratuïta i de qualitat, en un entorn de calidesa, segur i contemplant la diversitat de situacions i la singularitat de cada persona.

Cada SIE està format per un equip interdisciplinar amb professionals de la psicologia, el dret, el treball social, l’educació social i la mediació cultural.

El SIE és per a dones, infants i adolescents que han estat o estan en situació de violència masclista, i altres persones del seu entorn que en siguin testimonis o víctimes.

SIE Igualada Catalunya Central

Comarca de l’Anoia.

SIE Manresa Catalunya Central

Comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

SIE Sant Boi Baix Llobregat

Comarca del Baix Llobregat.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE