Hem obert un nou SIE a Manresa. L’obertura de portes al públic del servei va ser el dilluns 3 de febrer, amb acte d’inauguració oficial a càrrec del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, ahir, 17 de febrer. En total, són dotze SIEs repartits per tot el territori català, dels quals Dones Amb Empenta gestionem tres: el d’Igualada, el nou de Manresa i el de Lleida, aquest últim conjuntament amb l’entitat El Safareig. Fem prevenció, atenció, reparació i recuperació del dany patit amb un model propi d’intervenció especialitzada, multidisciplinar i interseccional. 

Els SIEs són Serveis d’Intervenció Especialitzada per a dones, joves, adolescents i infants en situació de violències masclistes. Són públics i formen part de la Xarxa pública d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, regulada per la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.   

A DAE hem construït un model d’atenció que recull l’experiència com a entitat gestora del SIE d’Igualada i el bagatge de més de 23 anys en la Catalunya central. Treballem les violències masclistes amb perspectiva de gènere i en base a l’apoderament, la resiliència i l’assertivitat, considerant a les dones, infants i adolescents com a subjectes diversos i treballant des de la seva singularitat.  

A Dones Amb Empenta entenem que les formes de violència masclista són multicausals i àmplies, la qual cosa ens permet identificar la problemàtica de forma dinàmica i partint de la centralitat de les persones que atenem. Les dones, infants i adolescents que han estat i/o estan en situació de violència no són objecte d’atenció sinó subjectes de la mateixa. Aquest marc conceptual impregna intensament el vincle amb les persones que atenem, i que ens obliga a revisar constantment les nostres realitats així com identificar principis, valors i creences que puguin distorsionar la tasca professional i el vincle. 

El nostre objectiu és proporcionar una atenció integral i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut; adequar la intervenció a nivell social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona atesa, ja sigui dona, jove o infant; treballar coordinadament amb els serveis externs; i potenciar el treball comunitari de sensibilització i prevenció de les violències masclistes. 

D’aquesta forma ens organitzem segons dos eixos estratègics d’intervenció vertebrats amb diferents programes. Un eix és el d’atenció a les persones en situació de violència masclista, i l’ altre el de treball en xarxa i comunitari, per a donar resposta a la dimensió estructural de les violències masclistes, per una millor intervenció coordinada de tota la xarxa i per a incidir en la prevenció i sensibilització. 

L’eix d’atenció desenvolupa amb diferents programes l’itinerari que les dones, adolescents i infants poden realitzar al SIE per a recuperar-se dels efectes de la violència masclista. L’abordatge és integral i multidisciplinar, té present la dimensió social i la subjectivitat de cada persona i les seves necessitats i objectius vitals. 

En l’altra eix impulsem el treball en xarxa i comunitari. Compartim el coneixement formant i assessorant a les professionals de proximitat i treballem coordinadament amb les xarxes formals i informals d’ajuda. Els nostres SIEs són recursos inserits en el teixit social que participen i col·laboren en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització.